Innowacyjne Asfalty Modyfikowane Polimerami

Kompleksowe rozwiązania dla lepszych dróg

Asfalty wysokomodyfikowane POLYGUM

Stworzone w odpowiedzi na intensyfikację ruchu drogowego

Wyznaczamy nowe trendy w dziedzinie budownictwa

Nasze produkty przewyższają jakością wymagania norm europejskich i amerykańskich